Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

25/03/2024
1. Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng - Kem2cream sẽ thu thập một số thông tin của khách hàng thông qua việc khách hàng tương tác với các kênh truyền thông của Kem2cream như website, mạng xã hội, thư điện tử,... 

1. Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân 
Kem2cream sẽ thu thập một số thông tin của khách hàng thông qua việc khách hàng tương tác với các kênh truyền thông của Kem2cream như website, mạng xã hội, thư điện tử,... 
Như một phần Kem2cream đã cam kết với khách hàng, tất cả thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho Kem2cream sẽ được thu thập và sử dụng với một số mục đích như sau: 
- Cung cấp các thông tin về chương trình khuyến mãi 
- Xác nhận đặt hàng hoặc các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu 
- Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch của Kem2cream 
Khách hàng có thể tìm hiểu cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng các trang web, gồm những thông tin có thể cung cấp qua trang website, khi khách hàng đăng kí tài khoản dịch vụ, đăng kí thông tin liên lạc với Kem2cream hoặc khi khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ. 
2. Phạm thu thập thông tin khách hàng 
Một số thông tin được Kem2cream thu thập như: Danh tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, địa chỉ nhận hàng, cookie,....
Kem2cream sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để liên lạc khi cần thiết, liên quan đến việc sử dụng website của Kem2cream, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu,... 
3. Hình thức lưu trữ thông tin 
- Tất cả thông tin về khách hàng đều được lưu trữ trong một hệ thống quản lý của Kem2cream một cách an toàn và bảo mật toàn bộ thông tin bằng những công cụ và giải pháp bảo mật tốt nhất. 
 Liên hệ