Chính Sách Vận Chuyển

25/03/2024
Chính sách vận chuyển của Kem 2cream Điều kiện vận chuyển và phương thức giao nhận. Các cách thức giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ: Giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng Kem2cream - Giao hàng theo địa chỉ mà khách hàng yêu cầu 

1. Điều kiện vận chuyển và phương thức giao nhận 
a) Các cách thức giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ: 
- Giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng Kem2cream  
- Giao hàng theo địa chỉ mà khách hàng yêu cầu 
b) Thời gian giao hàng cần ước tính 
- Giao hàng trực tiếp cho khách hàng ở Kem2cream: Thời gian từ 10 - 20 phút 
- Giao hàng tại địa chỉ của khách hàng: Thời gian trong vòng 30 - 45 phút 
c) Giới hạn về mặt địa lý trong việc giao hàng tại địa chỉ khách hàng yêu cầu 
- Trong khu vực nội thành Hà Nội 
2. Trường hợp bị chậm chễ thời gian trong khi giao hàng 
- Nhân viên chăm sóc khách hàng tại Kem2cream sẽ gọi điện thông báo cho khách hàng 
- Khách hàng có thể hủy đơn hàng trên hệ thống nếu thời gian giao hàng quá lâu 
 Liên hệ